logo

StartupFactory

Startup Factory е сдружение в обществена полза, което развива
предприемаческата екосистема и ИТ общността в регион Русе и в
България.

Мисията на организацията е подпомагане на стартиращи
предприемачи на ранен етап, изграждане на ключови умения, както и
формиране на благоприятна инфраструктура и среда за превръщане на
идеите в реални продукти с потенциал за комерсиализация. Startup
Factory функционира като център, който привлича хора споделящи общи
цели, интереси и амбиции – управление на бизнес като израз на лична
свобода и отговорност, споделяне на знания и ноу-хау, взаимна подкрепа
в начинанията и постигане на успех чрез създаване на реална стойност
със страхотни продукти.

Над 10 организирани курса за изграждане на умения.
Над 50 разработени проекти в хакатони и курсове.
Над 1 000 участници в събития и обучения.
Над 1 000 абонирани да получават известия.
Над 20 подпомогнати стартъпи.
Над 100 участници в хакатони.

За повече информация: www.startupfactory.bg