zx450y250_2854628

Случилище

Платформата “Случилище” е виртуален ресурсен център, който обединява полезни материали за учители, ученици, родители и професионалисти, работещи с деца. В платформата ще бъдат събрани на едно място материали, обучения и добри практики по теми, които вълнуват децата и професионалистите.

Сред темите са превенция на насилието, дигитална грамотност, гражданско и здравно образование, приобщаващо образование, предучилищно образование, ученическо самоуправление, работа с родители, отпадане от училище и др.

В платформата могат да бъдат намерени и споделени добри практики, приложими на ниво училище – от учители и директори, за учители и директори. Сред тях са материали по теми като: “Как да създадем клуб по планинарство”, “Как да проведем интерактивна родителска среща”, “Как се развива четивна грамотност чрез извънкласни дейности”.

Платформата е направена така, че освен да се разглежда и тегли информация, можете също да се споделят и качват ресурси. На нея могат да се открият и споделят идеи и конкретни проекти на ученически обединения като например “Как можем да подновим училищната библиотека”, “Как да създадем по-приятно пространство за изкарване на междучасията”, “Как да наберем средства за реализирането на нашите идеи”

Чрез платформата заинтересованите ще имат достъп до различни наръчници, доклади и статии на неправителствени организации и експерти, които работят с деца и младежи. Ще има и информация за обучения за педагогически екипи.

Платформата предоставя и възможност за запознаване и обяви за дарения от бизнеса към училищата – основно в натура – дивани, столове, етажерки, компютри, тефтери и други полезни неща, които могат да се използват в българското школо.

Ще има също новини и възможности за участия в конкурси, проекти по програма “Еразъм” и други възможности за стажове, финансиране и обучения.

Идеята за “Случилище” се ражда по естествен път в Национална мрежа за децата след разговори с много ученици, учители, родители и училищни директори. Проектът за онлайн платформа с полезни ресурси е одобрен от Tellus Community Board и е получи финансиране, а с помощта на “Враца софтуер” – неправителствена организация, която е член на Мрежа за децата, платформата и нужната база данни са факт.

За повече информация: www.sluchilishte.bg